دانلود آهنگ جديد ايمان بلك سيك به نام فاک

متن آهنگ

اُوقم میگره چند وقته

فکرم به زندگی دیگه از بین رفته

با خودمو تنهایام دیگه حال نمیکنم

دیگه دورهم بودنم منو شاد نمیکن

همجوره همش توفاز کل و دعواییم

جور میکنیم دافو اِمشب همین سرپایی

معاملمون جوش میخوره هر طوری که شده

بساط مامور بازی با یه کم پول حل شده

نیست دیگه بویی از مرام و مردونگی

هر کی دنبال پروانه کسب و یه امضا بگیر

وقت اِداری تمومه اِینارو بیان فردا بگین

نمیکنه هیچ کسی واسه ی تو دلسوزی

هه بابا اِینه قضیش هیچکی نیس

سرجاش اِینه نتیجش میری میبینی

کار وباری نیستو بقیش ختم مشیه به

زندگی و همش واس بگی چشم

هیچکی نمیکنه از رو ترحم بت نگا

منتظر فرصته تا به موقش بدت بگا

منظره دلخوشی الان ته گریه هاست

خیر و شر شهر میگن ولش شهر پر جنده هاس

مایی و کلی آس و پاسی اِستفاده میکنن اَزت مثل جالباسی

زندگی ما آدما به یه چس بنده از بیرون سفته، ولی تو کنده

یه سریم دنبال مسخره بازین آدم نکرد اونارو حتی سربازیم

یه سریم واس خودشون یه لشکر و کافین یاکه دنبال همش خیال بافین

دانلود آهنگ

320/ 0 نظر / 413 بازدید